Dobrý pastier

Rímskokatolícka farnosť

My dúfame v teba, Pane, Bože náš.

Sväté omše počas letných prázdnin

Spovedáme, okrem nedele, 1/2 hodinu pred sv. omšami

Sväté omše:
pon.-pia. 6:30h;18:00h
sobota: 7:00 h; 18:00 h
nedeľa: 7:00 h; 8:30 h; 10:30 h

  • nedeľná večerná sv. omša nebude;
  • úradné záležitosti si prosíme vybavujte počas týždňa po sv. omšiach;
  • sobotné krsty budú o 9:00 h a nedeľné pri sv. omši o 8:30 h;
  • adorácia: utorok, stredu a piatok – po večernej sv. omši do 21:00 h a v nedeľu o 15:00 h spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu

Dlh vo farnosti

Bratia a sestry, dnes sa koná prvonedeľná zbierka, ktorá sa použije na splácanie pôžičky našej farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. Chceme vás týmto poprosiť o pomoc pri splácaní dlhov, ktoré farnosť má od roku 2009. Dlh farnosti bol voči 7 fyzickým osobám a 1 právnickej. Keďže dlžoby už boli po termíne splatnosti, otec biskup nám pomohol finančne, aby sme mohli vyplatiť dlh fyzickým osobám. Biskupský úrad nám nenávratne daroval 10 000 € a bezúročne požičal 74 000 €. Pôžičky, ktoré sme splatili počas minulého roka boli v hodnote 17 000 €. Tento rok sme splatili pôžičky v hodnote 97 000 €. Tieto pôžičky boli splatené 4 fyzickým osobám. Jedna fyzická osoba sa zriekla nároku na dlh v hodnote 35 800 €. Zostávame dlžní ešte jednej právnickej osobe v hodnote 58 000 €. Biskupskému úradu musíme pôžičku splatiť do troch rokov. Preto dal súhlas na mimoriadne zbierky na tento účel. Dávame do pozornosti aj číslo účtu, kde môžete svoje finančné dary zasielať. IBAN číslo: SK78 5600 0000 0004 9389 3002

Adorácia

Tí, ktorí ste boli zapísaní na adoráciu v predchádzajúcom období, budete počas letných prázdnin kontaktovaní zodpovednou osobou, ktorá bude mať adoráciu na starosť. Dohodnete sa, či chcete pokračovať v adorácii a v akom termíne. Následne sa zverejnia termíny, na ktoré sa budú môcť zapísať tí, ktorí sa chcú pridať k Adorujúcim.

Adorácia po novom začne od septembra, ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti.

Zatiaľ počas letných prázdnin bude adorácia v utorok, stredu a piatok - po večernej sv. omši (kedy sa neupratuje) do 21:00 h a v nedeľu o 15:00 h spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Kostol bude na súkromnú adoráciu otvorený denne po rannej sv. omši do večernej sv. omše.


Tí, ktorí ste mali termíny adorácie v predchádzajúcom v období, môžete si prísť zobrať malú pozornosť do sakristie.

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti
na nedeľných svätých omšiach

Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

viac na https://www.tkkbs.sk

Pozvánka - Lovro Volf

„Zvádzal si ma, Pane,
nuž dal som sa zviesť,
uchopil si ma a premohol.”
(Jer 20,7)

Vďačný Bohu za jeho vernosť a povolanie srdečne pozývam na presbyterskú vysviacku ktorú prijmem z rúk Jeho excelencie žilinského biskupa mons. Tomáša Galisa

13. júna 2020 o 10:00 hod.

vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Žiline na Vlčincoch.

Primičnú svätú omšu chcem sláviť dňa

14. júna 2020 o 10:30 hod.

vo farskom kostole Dobrého pastiera, Žilina – Solinky 

Prvé sväté prijímanie

Termín: 27. - 28. 6. 2020

Sviatosť Eucharistie v našej farnosti bude vysluhovaná v oboch dňoch 2-krát (pri sv. omši o 8:30 a o 10:30 hod.). 

Deti budú rozdelené do štyroch skupín podľa nasledovnej tabuľky, v ktorej sú uvedené aj ostatné dátumy a časy. 

Bližšie informácie dostanú rodičia prvoprijímajúcich detí do konca mája na mailovú adresu, ktorú uviedli pri prihlasovaní. 

 

Skupina detí Sviatosť Eucharistie Sviatosť zmierenia (spoveď) Nácvik pred prijatím sviatosti Organizačné stretnutie pre rodičov
A - ZŠ Gaštanová Sobota 27.6.
o 8:30 hod.
Piatok 26.6.
o 14:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 13:00 hod.
Štvrtok 04.06.
o 19:00 hod.
B - ZŠ Limbová Sobota 27.6.
o 10:30 hod.
Piatok 26.6.
o 15:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 13:00 hod.
Štvrtok 04.06.
o 19:00 hod.
C - CZŠsMŠ 3.A + 3.C Nedeľa 28.6.
o 8:30 hod.
Sobota 27.6.
o 14:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 15:00 hod.
Piatok 05.06.
o 19:00 hod.
D - CZŠsMŠ 3.B
+ iné školy
Nedeľa 28.6.
o 10:30 hod.
Sobota 27.6.
o 15:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 15:00 hod.
Piatok 05.06.
o 19:00 hod.
V prípade nejasností sme Vám k dispozícii osobne v úradných hodinách v centre (utorok od 8:00 do 11:00 hod. a štvrtok od 13:30-16:30 hod.) alebo telefonicky na tel. č.: 0910940414.

Novéna k Duchu Svätému

Srdečne Vás pozývame na novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého začne od piatku 22.5. a bude bývať do piatku 29.5. o 20:00 h.

Vigílna sv. omša pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého bude v sobotu 30.5.2020 o 21:00 h.

Novéna a vigílna sv. omša sú vysielané aj cez náš farský YouTube kanál.

1. deň - piatok 22.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
2. deň - sobota 23.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
3. deň - nedeľa 24.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
4. deň - pondelok 25.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
5. deň - utorok 26.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
6. deň - streda 27.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
7. deň - štvrtok 28.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
8. deň - piatok 29.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
9. deň - sobota - vigília 30.5. o 21:00 h.: Sledovať na YouTube

K štvrtej fáze uvoľňovania opatrení na Slovensku

Bratislava 19. mája (TK KBS) Slovensko pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Vzhľadom na otázky, ktoré prichádzajú na Sekretariát KBS, v súvislosti so štvrtou fázou uvoľňovania opatrení, prinášame základné usmernenia, ktoré sa týkajú cirkvi.

Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zatiaľ zostáva dišpenz od povinnej účasti.

V chrámoch je naďalej potrebné dodržiavať stanovené rozostupy, a pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk. Samozrejme, prosíme kňazov o aplikovanie pastoračnej múdrosti.

Keďže vzhľadom na predpísané odstupy chrámy neposkytujú dostatočný priestor na spoločnú prípravu väčších slávení, treba tieto obmedzenia stále brať do úvahy pri plánovaní prvých svätých prijímaní, či udeľovaní sviatosti birmovania. Tam, kde je to možné, a kde sa podarilo uskutočniť dostatočnú prípravu na udelenie sviatosti, možno slávenie rozdeliť na viacero svätých omší v jeden deň, prípadne na viacero nedieľ.

Aj keď je veľmi pravdepodobné ďalšie uvoľňovanie vzhľadom na obmedzenie zhromažďovania, predpokladaný maximálny limit aj v nasledovných mesiacoch asi neprekročí 1000 ľudí: to treba vziať do úvahy pri organizovaní pútnych slávností. Ak sa javí nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie alebo zvážiť aj zrušenie púte.

Svätá omša - PONDELOK až PIATOK

ranná sv. omša o 6:30 hod
večerná sv. omša o 18:00 hod

Spovedáme pol hodinu pred sv. omšou.

 

Svätá omša - SOBOTA až NEDEĽA

V sobotu 

Ráno: 7:00 h
Večer:  o 18:00 h – s platnosťou na nedeľu 

Sv. omše v nedeľu budú nasledovne:
7:00 h, 8:30 h, 10:30 h (sv. omša vysielaná cez online prenos) a 18:00 h

Online prenos

Voľné pracovné miesto
učieľa na ZŠ

Máš chuť pracovať v modernej progresívnej katolíckej škole? Chceš spolupracovať s kolektívom mladých ľudí?

Ponúkame Ti pracovné miesto v peknom rodinnom prostredí, v ktorom ponúkame kvalitné vzdelanie, duchovnú formáciu a tvoríme spoločenstvo, v ktorom sa radi vzdelávame, podporujeme a nebojíme sa ani zábavy. V Tvojej práci Ti budú nápomocní kolegovia, školský psychológ a špeciálny pedagóg.

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53,  Žilina

Aprobácia:
nemecký jazyk v kombinácii s iným predmetom
anglický jazyk v kombinácii s iným predmetom
matematika v kombinácii s iným predmetom
technika v kombinácii s iným predmetom
telesná a športová výchova v kombinácii s iným predmetom
Termín nástupu: dohodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 29.05.2020

Úradné hodiny kancelárie CVC STROM

  • CVČ Strom oznamuje, že sa od utorka 19. mája otvára kancelária pre prihlasovanie na tábory a krúžky. Úradné hodiny sú v utorok 8:00-11:00 h a v štvrtok 13:30-16:30 h.

    Do 30. júna je prihlasovanie so zľavou 20 %. Viac info na nástenke a stránke CVČ.

  • ...  Pri každom vstupe do kostola a CVČ prosíme dodržiavajte bezpečnostné a hygienické opatrenia a použite prípravok na dezinfekciu rúk.

Duchovná obnova

Ako žili prví kresťania a v čo verili? Chcel by som túto duchovnú obnovu zamerať na počiatky. Preto budeme používať Bibliu a najmä listy apoštola Pavla. Slová, ktoré budú zaznievať v týchto dňoch chcem venovať tým, ktorí poznajú (a možno aj nepoznajú) apoštola Pavla a túžia spoznávať históriu kresťanstva. Chceme spoločne hľadať odpovede na otázky: Ako vzniklo kresťanstvo? Čo sa dialo po tom, ako Ježiš odišiel do neba? Ako žili prví kresťania? Čomu verili? Ako sme sa od apoštolov dostali k biskupom? Ako sa z Ježišových nasledovníkov vytvorila prvotná Cirkev? Ako sa zo spoločenstva Ježišových učeníkov vytvorilo spoločenstvo Cirkvi? Ako rástol počet ľudí a zhromažďoval sa okolo Dobrého pastiera, ktorý je patrónom tejto farnosti?

BIBLICKÝ KURZ PRE DETI

Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh. Áno, volá sa Biblia alebo aj Sväté Písmo. A táto Biblia sa skladá z dvoch častí a to zo Starého Zákona a z Nového Zákona.

Liturgia domácej Cirkvi

26. apríl 2020
III. Veľkonočná nedeľa

Pošli tašku

Diecézna charita Žilina spustila projekt Pošli tašku. Ide o nákupnú službu potravín, drogérie a liekov pre osamelých seniorov nad 65 rokov. Ak máte záujem o túto službu alebo viete o niekom, kto by ju privítal, dajte nám vedieť! Viac na www.poslitasku.sk  a na plagáte na nástenke.

 

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

O farnosti

Pastorácia

Spoločenstvá

© 2020 DP & Dobrý pastier