Dobrý pastier

Rímskokatolícka farnosť

Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.

Bohoslužby

Spovedáme, okrem nedele, 1/2 hodinu pred sv. omšami

Sväté omše:
pon.-pia.: 6:30h;18:00h
sobota: 7:00 h; 18:00 h
nedeľa: 7:00 h; 8:30 h; 10:30 h

nedeľná večerná sv. omša počas prázdnin nebude

Adorácia

  • utorok, stredu a piatok – po večernej sv. omši do 21:00 h
  • a v nedeľu o 15:00 h spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu

2% pre oz. Dobrý pastier

Liturgický kalendár


Dôležité informácie

  • úradné záležitosti si prosíme vybavujte počas týždňa po sv. omšiach;
  • sobotné krsty budú o 9:00 h a nedeľné pri sv. omši o 8:30 h;
Termíny krstov:
Júl: 18., 19.,
August: 1., 2., 15., 16., 29., 30.,
September:12., 13., 26.,27.,
Október: 10., 11., 24., 25.,
November: 7., 8., 21., 22.,
December: 5., 6., 12.,13.,

Správy z TKKBS

Inšpirovali tisíce veriacich, no museli bojovať aj s nedôverou skeptikov. Na filmové plátna prichádz

Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku, člen medzinárodnej skautskej organizácie

Projekt Godzone otvára brány už ôsmeho ročníka animátorskej Godzone school. Jej cieľom je formovať m

August: svätá Terézia z Lisieu

Krátky životopis

Narodil sa neďaleko Lyonu v roku 1786. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvätený za kňaza. Poverili ho správou farnosti v dedine Ars v Belleyskej diecéze, ktorú obdivuhodne viedol a pozdvihol horlivým kázaním, sebaumŕtvovaním, modlitbou a láskou. Keď si získal povesť dobrého spovedníka, hrnuli sa k nemu veriaci zo všetkých strán a s úctou prijímali jeho rady. Zomrel v roku 1859.

„Sejme okolo seba dobro a nestarajme sa o to, či vyrastie.
Pre nás je práca, pre Ježiša úspech.“

Modlitba

Veľký Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým; daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

* 2. január 1873 Alençon, Normandia, Francúzsko
† 30. september 1897 Lisieux, Francúzsko
sviatok: 1. október

úmysel farnosti: za mládež

Dlh vo farnosti

Bratia a sestry, dnes sa koná prvonedeľná zbierka, ktorá sa použije na splácanie pôžičky našej farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. Chceme vás týmto poprosiť o pomoc pri splácaní dlhov, ktoré farnosť má od roku 2009. Dlh farnosti bol voči 7 fyzickým osobám a 1 právnickej. Keďže dlžoby už boli po termíne splatnosti, otec biskup nám pomohol finančne, aby sme mohli vyplatiť dlh fyzickým osobám. Biskupský úrad nám nenávratne daroval 10 000 € a bezúročne požičal 74 000 €. Pôžičky, ktoré sme splatili počas minulého roka boli v hodnote 17 000 €. Tento rok sme splatili pôžičky v hodnote 97 000 €. Tieto pôžičky boli splatené 4 fyzickým osobám. Jedna fyzická osoba sa zriekla nároku na dlh v hodnote 35 800 €. Zostávame dlžní ešte jednej právnickej osobe v hodnote 58 000 €. Biskupskému úradu musíme pôžičku splatiť do troch rokov. Preto dal súhlas na mimoriadne zbierky na tento účel. Dávame do pozornosti aj číslo účtu, kde môžete svoje finančné dary zasielať. IBAN číslo: SK78 5600 0000 0004 9389 3002

Adorácia

Tí, ktorí ste boli zapísaní na adoráciu v predchádzajúcom období, budete počas letných prázdnin kontaktovaní zodpovednou osobou, ktorá bude mať adoráciu na starosť. Dohodnete sa, či chcete pokračovať v adorácii a v akom termíne. Následne sa zverejnia termíny, na ktoré sa budú môcť zapísať tí, ktorí sa chcú pridať k Adorujúcim.

Adorácia po novom začne od septembra, ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti.

Zatiaľ počas letných prázdnin bude adorácia v utorok, stredu a piatok - po večernej sv. omši (kedy sa neupratuje) do 21:00 h a v nedeľu o 15:00 h spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Kostol bude na súkromnú adoráciu otvorený denne po rannej sv. omši do večernej sv. omše.


Tí, ktorí ste mali termíny adorácie v predchádzajúcom v období, môžete si prísť zobrať malú pozornosť do sakristie.

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti
na nedeľných svätých omšiach

Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

viac na https://www.tkkbs.sk

Pozvánka - Lovro Volf

„Zvádzal si ma, Pane,
nuž dal som sa zviesť,
uchopil si ma a premohol.”
(Jer 20,7)

Vďačný Bohu za jeho vernosť a povolanie srdečne pozývam na presbyterskú vysviacku ktorú prijmem z rúk Jeho excelencie žilinského biskupa mons. Tomáša Galisa

13. júna 2020 o 10:00 hod.

vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Žiline na Vlčincoch.

Primičnú svätú omšu chcem sláviť dňa

14. júna 2020 o 10:30 hod.

vo farskom kostole Dobrého pastiera, Žilina – Solinky 

Novéna k Duchu Svätému

Srdečne Vás pozývame na novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého začne od piatku 22.5. a bude bývať do piatku 29.5. o 20:00 h.

Vigílna sv. omša pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého bude v sobotu 30.5.2020 o 21:00 h.

Novéna a vigílna sv. omša sú vysielané aj cez náš farský YouTube kanál.

1. deň - piatok 22.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
2. deň - sobota 23.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
3. deň - nedeľa 24.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
4. deň - pondelok 25.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
5. deň - utorok 26.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
6. deň - streda 27.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
7. deň - štvrtok 28.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
8. deň - piatok 29.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
9. deň - sobota - vigília 30.5. o 21:00 h.: Sledovať na YouTube

Online prenos

Duchovná obnova

Ako žili prví kresťania a v čo verili? Chcel by som túto duchovnú obnovu zamerať na počiatky. Preto budeme používať Bibliu a najmä listy apoštola Pavla. Slová, ktoré budú zaznievať v týchto dňoch chcem venovať tým, ktorí poznajú (a možno aj nepoznajú) apoštola Pavla a túžia spoznávať históriu kresťanstva. Chceme spoločne hľadať odpovede na otázky: Ako vzniklo kresťanstvo? Čo sa dialo po tom, ako Ježiš odišiel do neba? Ako žili prví kresťania? Čomu verili? Ako sme sa od apoštolov dostali k biskupom? Ako sa z Ježišových nasledovníkov vytvorila prvotná Cirkev? Ako sa zo spoločenstva Ježišových učeníkov vytvorilo spoločenstvo Cirkvi? Ako rástol počet ľudí a zhromažďoval sa okolo Dobrého pastiera, ktorý je patrónom tejto farnosti?

BIBLICKÝ KURZ PRE DETI

Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh. Áno, volá sa Biblia alebo aj Sväté Písmo. A táto Biblia sa skladá z dvoch častí a to zo Starého Zákona a z Nového Zákona.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

O farnosti

Pastorácia

Spoločenstvá

© 2020 DP & Dobrý pastier