Dobrý pastier

Rímskokatolícka farnosť

Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Novéna k Duchu Svätému

Srdečne Vás pozývame na novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého začne od piatku 22.5. a bude bývať do piatku 29.5. o 20:00 h.

Vigílna sv. omša pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého bude v sobotu 30.5.2020 o 21:00 h.

Novéna a vigílna sv. omša sú vysielané aj cez náš farský YouTube kanál.

1. deň – piatok 22.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
2. deň – sobota 23.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
3. deň – nedeľa 24.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
4. deň – pondelok 25.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
5. deň – utorok 26.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
6. deň – streda 27.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
7. deň – štvrtok 28.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
8. deň – piatok 29.5. o 20:00 h.: Sledovať na YouTube
9. deň – sobota – vigília 30.5. o 21:00 h.: Sledovať na YouTube

Prvé sväté prijímanie

Termín: 27. – 28. 6. 2020

Sviatosť Eucharistie v našej farnosti bude vysluhovaná v oboch dňoch 2-krát (pri sv. omši o 8:30 a o 10:30 hod.). 

Deti budú rozdelené do štyroch skupín podľa nasledovnej tabuľky, v ktorej sú uvedené aj ostatné dátumy a časy. 

Bližšie informácie dostanú rodičia prvoprijímajúcich detí do konca mája na mailovú adresu, ktorú uviedli pri prihlasovaní. 

 

Skupina detí Sviatosť Eucharistie Sviatosť zmierenia (spoveď) Nácvik pred prijatím sviatosti Organizačné stretnutie pre rodičov
A – ZŠ Gaštanová Sobota 27.6.
o 8:30 hod.
Piatok 26.6.
o 14:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 13:00 hod.
Štvrtok 04.06.
o 19:00 hod.
B – ZŠ Limbová Sobota 27.6.
o 10:30 hod.
Piatok 26.6.
o 15:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 13:00 hod.
Štvrtok 04.06.
o 19:00 hod.
C – CZŠsMŠ 3.A + 3.C Nedeľa 28.6.
o 8:30 hod.
Sobota 27.6.
o 14:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 15:00 hod.
Piatok 05.06.
o 19:00 hod.
D – CZŠsMŠ 3.B
+ iné školy
Nedeľa 28.6.
o 10:30 hod.
Sobota 27.6.
o 15:30 hod.
Sobota 20. 6.
o 15:00 hod.
Piatok 05.06.
o 19:00 hod.
V prípade nejasností sme Vám k dispozícii osobne v úradných hodinách v centre (utorok od 8:00 do 11:00 hod. a štvrtok od 13:30-16:30 hod.) alebo telefonicky na tel. č.: 0910940414.

K štvrtej fáze uvoľňovania opatrení na Slovensku

Bratislava 19. mája (TK KBS) Slovensko pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Vzhľadom na otázky, ktoré prichádzajú na Sekretariát KBS, v súvislosti so štvrtou fázou uvoľňovania opatrení, prinášame základné usmernenia, ktoré sa týkajú cirkvi.

Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zatiaľ zostáva dišpenz od povinnej účasti.

V chrámoch je naďalej potrebné dodržiavať stanovené rozostupy, a pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk. Samozrejme, prosíme kňazov o aplikovanie pastoračnej múdrosti.

Keďže vzhľadom na predpísané odstupy chrámy neposkytujú dostatočný priestor na spoločnú prípravu väčších slávení, treba tieto obmedzenia stále brať do úvahy pri plánovaní prvých svätých prijímaní, či udeľovaní sviatosti birmovania. Tam, kde je to možné, a kde sa podarilo uskutočniť dostatočnú prípravu na udelenie sviatosti, možno slávenie rozdeliť na viacero svätých omší v jeden deň, prípadne na viacero nedieľ.

Aj keď je veľmi pravdepodobné ďalšie uvoľňovanie vzhľadom na obmedzenie zhromažďovania, predpokladaný maximálny limit aj v nasledovných mesiacoch asi neprekročí 1000 ľudí: to treba vziať do úvahy pri organizovaní pútnych slávností. Ak sa javí nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie alebo zvážiť aj zrušenie púte.

Svätá omša – PONDELOK až PIATOK

ranná sv. omša o 7:00 hod
večerná sv. omša o 18:00 hod

Spovedáme pol hodinu pred sv. omšou.

 

Svätá omša – SOBOTA až NEDEĽA

V sobotu  ranná sv. omša nebude.
Kostol bude otvorený ráno od 8:00 h.
Sv. omše budú iba večer s platnosťou na nedeľu a to: 
16:30 h  a o 18:00 h – sv. omša vysielaná aj cez online prenos.

Sv. omše v nedeľu budú nasledovne:
7:00 h – sv. omša vyhradená prednostne pre dôchodcov

8:30 h, 10:30 h (sv. omša vysielaná cez online prenos) a 18:00 h

Online prenos

Voľné pracovné miesto
učieľa na ZŠ

Máš chuť pracovať v modernej progresívnej katolíckej škole? Chceš spolupracovať s kolektívom mladých ľudí?

Ponúkame Ti pracovné miesto v peknom rodinnom prostredí, v ktorom ponúkame kvalitné vzdelanie, duchovnú formáciu a tvoríme spoločenstvo, v ktorom sa radi vzdelávame, podporujeme a nebojíme sa ani zábavy. V Tvojej práci Ti budú nápomocní kolegovia, školský psychológ a špeciálny pedagóg.

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53,  Žilina

Aprobácia:
nemecký jazyk v kombinácii s iným predmetom
anglický jazyk v kombinácii s iným predmetom
matematika v kombinácii s iným predmetom
technika v kombinácii s iným predmetom
telesná a športová výchova v kombinácii s iným predmetom
Termín nástupu: dohodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 29.05.2020

Úradné hodiny kancelárie CVC STROM

 • CVČ Strom oznamuje, že sa od utorka 19. mája otvára kancelária pre prihlasovanie na tábory a krúžky. Úradné hodiny sú v utorok 8:00-11:00 h a v štvrtok 13:30-16:30 h.

  Do 30. júna je prihlasovanie so zľavou 20 %. Viac info na nástenke a stránke CVČ.

 • …  Pri každom vstupe do kostola a CVČ prosíme dodržiavajte bezpečnostné a hygienické opatrenia a použite prípravok na dezinfekciu rúk.

Duchovná obnova

Ako žili prví kresťania a v čo verili? Chcel by som túto duchovnú obnovu zamerať na počiatky. Preto budeme používať Bibliu a najmä listy apoštola Pavla. Slová, ktoré budú zaznievať v týchto dňoch chcem venovať tým, ktorí poznajú (a možno aj nepoznajú) apoštola Pavla a túžia spoznávať históriu kresťanstva. Chceme spoločne hľadať odpovede na otázky: Ako vzniklo kresťanstvo? Čo sa dialo po tom, ako Ježiš odišiel do neba? Ako žili prví kresťania? Čomu verili? Ako sme sa od apoštolov dostali k biskupom? Ako sa z Ježišových nasledovníkov vytvorila prvotná Cirkev? Ako sa zo spoločenstva Ježišových učeníkov vytvorilo spoločenstvo Cirkvi? Ako rástol počet ľudí a zhromažďoval sa okolo Dobrého pastiera, ktorý je patrónom tejto farnosti?

BIBLICKÝ KURZ PRE DETI

Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh. Áno, volá sa Biblia alebo aj Sväté Písmo. A táto Biblia sa skladá z dvoch častí a to zo Starého Zákona a z Nového Zákona.

Liturgia domácej Cirkvi

26. apríl 2020
III. Veľkonočná nedeľa

Pošli tašku

Diecézna charita Žilina spustila projekt Pošli tašku. Ide o nákupnú službu potravín, drogérie a liekov pre osamelých seniorov nad 65 rokov. Ak máte záujem o túto službu alebo viete o niekom, kto by ju privítal, dajte nám vedieť! Viac na www.poslitasku.sk  a na plagáte na nástenke.

 

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Dobrého pastiera

Smreková 39
010 07 Žilina

 • Číslo účtu:

  SK30 0200 0000 0039 8058 0453 
  VUB Banka 

 • IČO:
  36138002
 • DIČ
  2021722109

© 2020 DP&RKFÚ DP, Všetky práva vyhradené.