Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Starý Zákon má 46 kníh a rozpráva o Izraelskom národe, o jeho vzťahu k Bohu. V Starom Zákone sa dozvedáme, ako Boh stvoril nebo a zem, ako stvoril prvých ľudí. Rozpráva o tom, ako prvý človek neposlúchol Boha, teda spáchal hriech, a preto musel opustiť Rajskú záhradu. Dozvieš sa ako brat zabil brata, a že Boh musel poslať potopu na tento svet, ktorý sa odklonil od neho a mnoho ďalších udalostí.

Nový zákon má 27 kníh. Prvé štyri knihy nazývame Evanjeliá. Tie nám rozprávajú o narodení mesiáša, ktorého predpovedali proroci v Starom Zákone a o jeho živote. Boh poslal anjela Gabriela k Márii a oznámil jej, že sa stane matkou Božieho syna. A ona povedala „áno“. A práve tým „áno“ sa začína nádherná história vyslobodenia človeka z otroctva hriechu. V Evanjeliách sa dozvedáme, ako Boh miluje človeka a z lásky k človeku sa Boží syn obetuje na kríži, ale o tom budeme hovoriť neskôr.

Stvorenie sveta

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Adam a Eva

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Kain a Ábel

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Potopa sveta - Noe

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Babylonská veža

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Abrahám

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Sodoma a Gomora

online hodina: ukončená
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie prvej časti online kurzu

online biblický kurz: ukončený
Pozri vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

O farnosti

Pastorácia

Spoločenstvá

© 2020 DP & Dobrý pastier