Spoznávame bibliu

Biblický kurz
pre deti

Milé deti!

Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh. Áno, volá sa Biblia alebo aj Sväté Písmo. A táto Biblia sa skladá z dvoch častí a to zo Starého Zákona a z Nového Zákona.

Prihlásenie do kurzu

Registrácia ukončená

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Starý Zákon má 46 kníh a rozpráva o Izraelskom národe, o jeho vzťahu k Bohu. V Starom Zákone sa dozvedáme, ako Boh stvoril nebo a zem, ako stvoril prvých ľudí. Rozpráva o tom, ako prvý človek neposlúchol Boha, teda spáchal hriech, a preto musel opustiť Rajskú záhradu. Dozvieš sa ako brat zabil brata, a že Boh musel poslať potopu na tento svet, ktorý sa odklonil od neho a mnoho ďalších udalostí.

Nový zákon má 27 kníh. Prvé štyri knihy nazývame Evanjeliá. Tie nám rozprávajú o narodení mesiáša, ktorého predpovedali proroci v Starom Zákone a o jeho živote. Boh poslal anjela Gabriela k Márii a oznámil jej, že sa stane matkou Božieho syna. A ona povedala „áno“. A práve tým „áno“ sa začína nádherná história vyslobodenia človeka z otroctva hriechu. V Evanjeliách sa dozvedáme, ako Boh miluje človeka a z lásky k človeku sa Boží syn obetuje na kríži, ale o tom budeme hovoriť neskôr.

Tak ideme na to :)


Som rád, že sa spolu budeme oboznamovať s touto najdôležitejšou knihou. Spolu budeme objavovať Boha a to, ako teba i celý svet miluje.

1. Spoznávanie biblických príbehov

Každý týždeň nový príbeh z biblie

4. Dobrodružstvo

Budeme spoznávať Ježiša, aby sme
s ním zažívali úžasné dobrodrúžstva

2. Aktivita

Čo ťa čaká? Kreslenie, omaľovanky, vystrihovačky … Veď to máme radi.

 

3. Súťaže

Budú aj rôzne súťaže a pekné ceny

Každý týždeň nájdeš po prihlásení novú tému.

Začneme Stvorením sveta, dozvieme sa, ako sa volal prvý človek, zažijeme fantastické dobrodružstvo s Mojžišom, spoznáme kráľa Dávida a mnoho ďalšieho.

Tiež v tomto kurze budú súťaže a hry.

Po ich splnení na konci kurzu vyhodnotíme tvoju snahu
a môžeš získať peknú cenu.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

O farnosti

Pastorácia

Spoločenstvá

© 2020 DP & Dobrý pastier